zümrüdü kanka

hayal kurmayı seven yazar. iyi yazar.

günün marşı

bugün 30 ağustos zafer bayramı olması sebebiyle güne bıraktığım marştır.

ne mutlu türk'üm diyene!..

hayat

canlılarda doğumdan ölüme kadar, etkinliğini sağlayan olgular bütünü.

aseksüel

sekse karşı ilgisiz ve isteksiz olan kimse.

saldırgan

radikal kemalist

yeni muaf sözlük yazarı. yazarlığına daha önce şahit olmuşluğum vardır, güçlü kalemi daim olsun. hoş gelmişler...

teorem

kanıtlanabilen bilimsel önerme.

sadakat

sağlam ve güçlü içten bağlılık.

tepkime

birbirini etkileyen maddeler arasında ortaya çıkan durum, reaksiyon.

namus

yunancada "yasa" anlamına gelen kavram. şu anlamlara gelir:

1. bir toplumda, ahlak kurallarına ve toplumsal değerlere bağlılık, iffet.

2. dürüstlük.

3. bir kimsenin başkaları tarafından dokunulmaması ve saygı gösterilmesi gereken iffeti, ırz.

kafdağı

nerede olduğu bilinmeyen, sadece efsanelerde ve öykülerde yer alan hayalî dağ.

rasyonalite

rasyonel olanın niteliği.

gel bak ne buldum

yeni muaf sözlük yazarı. geldi; hoş geldi, baktı; üye oldu, buldu; umarım hoş bulmuştur. varlığı daim olsun yazarı...

psikiyatri

ruh ve sinir hastalıklarıyla, kişide görülen önemli uyumsuzlukları önleme, teşhis ve tedavi etmeyle uğraşan uzmanlık dalı.

limonlu soda

kulaklarımızdaki buruk bir şarkı gibi biraz ekşimsi ama biraz da tatlı, şu sıcak günlerin güzel içeceği.

manipülasyon

insanları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri hâlde etkileme.

özellik

bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik.

yabani

1. doğada yaşayan, evcil olmayan.

2. görgüsü olmayan, kaba ve hoyrat kimse.

gel bak ne buldum

ne bulduğunu muaf sözlük de de merak ettiğim yazar.

teori

1. pratik alanına geçmemiş şey, soyut düşünce.

2. kanıtlanmış önerme.