vakar

narsist

kendi benliğine bağlanan, hayran olan kimse, özsever.

dehşet

bir tehlike veya korkunç bir şey karşısında duyulan ürküntü.

çare

bir sonuca varmak veya engelleri ortadan kaldırmak için tutulması gereken yol, çözüm yolu, çıkar yol, hâl çaresi.

yaşam

"hayat"ın eş anlamlısı olan ve çağdaş türkçe kökenli kavram; "doğumdan ölüme kadarki süre" demektir.

türkçülük

türk ırkını esas alan ve mülleyetçiliği bünyesinde barındıran bir akımdır.
türkleri tek bayrak altına toplamayı amaçlar.

eşkıya

dağda, kırda yol kesen haydutlar.

vahşi

1. medenîleşmemiş, ilk çağdaki insanlar gibi medeniyetten uzak.

2. acımasız, gaddar, merhametsiz, kıyıcı (kimse).

3. yabani (hayvan).

efsane karikatürler

yazarların beğendiği karikatürlerden oluşan başlıktır.

kahve

ana yurdu etiyopya olan bir içecek.

enerji

organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç. bir de "manevi güç" anlamına gelir. fizik terimi olarak da "maddede var olan ısı, ışık biçiminde ortaya güç, erke." demektir.

nefret

1. bir kimsenin kötülüğünü ve mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu.

2. tiksinme, tiksinti.

dua

tanrı'ya yalvarma, tanrı'dan yardım isteme, yardım dileme, yakarış.

depresyon

depresyona girse bile muaf kalmasını temenni ettiğim yeni yazar. hoş geldin genç, çok derine dalma, ok?

seks

cinsel ilişkide bulunma durumu veya etkinliği.

ölçüt

politika

yurt, devlet işlerini düzenlemek, yürütmek için tutulan ölçülü yol.

manyak

maniye tutulmuş kimse.

bilim

evrenin, evrendeki olguların ve olayların bir bölümünü ele alıp birtakım yöntem ve deney yolları kullanarak ve gerçeğe, gerçekliğe dayanarak birtakım yasalara ulaşan bilgi yolu, düzenli ve tutarlı bilgi.

halüsinasyon

uyanık bir insanın kendi dışında var sandığı ancak gerçekte olmayan olguları algılaması ve yaşaması durumu.