efsane karikatürler

yazarların beğendiği karikatürlerden oluşan başlıktır.

pratik

uygulama, uygulamalı, teori karşıtı.

başbuğ

eski türklerde başkomutan, önder.

his

duyularla algılama, duygu.

allah

evrenin ve her şeyin yaratıcısı, koruyucusu, yöneticisi olduğuna ve birliğine inanılan yüce varlık, yaradan.

hayal

gerçek olmayan ama olmuş ya da varmışcasına bellekte tasarlanan, düşünülen şey.

aseksüel

sekse karşı ilgisiz ve isteksiz olan kimse.

düzenek

belli bir sonucu sağlayacak biçimde, karmaşık olarak düzenlenmiş organlar ya da parçalardan oluşan bütün, mekanizma.

manzume

zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, şiir.

basiret

transseksüel

hormon tedavisi görüp ameliyat olarak cinsiyet değiştiren kimse.

cin

1. masallara ve kimi inanışlara göre göze görünmeyen ama gerektiğinde türlü biçimlere ve bu arada insan biçimine de girebilen, iyilik de kötülük de yapabilen yaratık.

2. çok akıllı, çok kurnaz kimse.

hz. muhammed

islam dinini tanrı'dan aldığı vahiy yoluyla yayan ve semavi dinlere göre son peygamber.

vakar

manyak

maniye tutulmuş kimse.

savaş sanatı

tam olarak net bilgi olmasa da yazarı sun tzu'dur. kitapta savaşla ilgili kurallar madde halinde yazılmış ve günlük hayatta kullanılabilir tarzdadır.

ilkel

ilk durumunda kalmış, gelişmesinin başında bulunan.

bilim

evrenin, evrendeki olguların ve olayların bir bölümünü ele alıp birtakım yöntem ve deney yolları kullanarak ve gerçeğe, gerçekliğe dayanarak birtakım yasalara ulaşan bilgi yolu, düzenli ve tutarlı bilgi.

halüsinasyon

uyanık bir insanın kendi dışında var sandığı ancak gerçekte olmayan olguları algılaması ve yaşaması durumu.

psikoloji

akıl, zihin, bilinç ve düşünceyle ilgilenen bir bilim dalı.