türkü

"türklere özgü olan" anlamına gelen isim. hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume.

alternatif

seçenek, değişik, farklı, karşı anlamlarına gelen bir kavram.

özsever

savaş sanatı

tam olarak net bilgi olmasa da yazarı sun tzu'dur. kitapta savaşla ilgili kurallar madde halinde yazılmış ve günlük hayatta kullanılabilir tarzdadır.

gel bak ne buldum

ne bulduğunu muaf sözlük de de merak ettiğim yazar.

vahşi

1. medenîleşmemiş, ilk çağdaki insanlar gibi medeniyetten uzak.

2. acımasız, gaddar, merhametsiz, kıyıcı (kimse).

3. yabani (hayvan).

vahşet

1. vahşi olma durumu.

2. gaddarlık, kıyıcılık, acımasızlık, merhametsizlik.

3. korku, ürküntü, dehşet.

oksimoron

zıt anlamlı iki kelimenin bir arada kullanılması.

argo

her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin söylediği söz veya deyim.

depresyon

bazı insanlar depresyondaki iken güzeldir. bize bunu göstermiş olan yazar. daim olsun.

panik

ani dehşet duygusu, büyük korku, yılgı.

ırz

kindar

bir kimseye karşı öç alma duygusu taşıyan, öç almak isteyen kimse, kinci.

anın görüntüsü

ılerde çok değerlenecek bir başlık, geleceği görebiliyorum evet.

adalet

bir mefhum ve ilkedir, çıkarlar için esnetilebilmekte maalesef.

yabani

1. doğada yaşayan, evcil olmayan.

2. görgüsü olmayan, kaba ve hoyrat kimse.

travesti

kadın kılığına girmiş, yalnızca kadın gibi davranan erkek.

günün şarkısı

dinlenilen şarkının diğer sözlük ahalisi ile paylaşıldığı başlıktır.

transseksüel

hormon tedavisi görüp ameliyat olarak cinsiyet değiştiren kimse.

bilinçaltı

insanda, bilinç dışı olmakla birlikte, kapsamında olanların istendiği zaman bilince çağrılabildiği zihin bölgesi; kişide, bilince inmeyen olayların geçtiği varsayılan iç.