hukuk

toplumu düzenleyen ve devlet yaptırımlarıyla güçlendirilmiş bulunan kurallar ve yasalar.

çıkar yol

fiziksel şiddet

psikolojik şiddetle beraber bir diğer şiddettir.

töre

bir toplumda ahlak, gelenek, görenek ve ortaklaşa alışkılarca belirlenmiş, benimsenmiş davranışların ve yaşama biçimlerinin, öteden beri uyulagelen toplumsal kuralların, şu ya da bu konuda tutulagelen yolların tümü.

illüzyon

paradoks

1. kökleşmiş inanışlara aykırı olarak öne sürülen düşünce.

2. doğru kabul ettiğinizde kendini yanlışlayan, yanlış kabul ettiğinizde ise kendini doğrulayan önerme, kısır döngü.

kin

birine karşı duyulan öç alma isteği, garaz, garez.

öfke

insanda bulunan savunma mekanizması.

endişe

kaygı, tasa, korku, kuşku anlamlarına gelen bir kelime.

doğa

kendiliğinden var olan ve insan etkinliğinin dışında kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren, canlı ve cansız nesnelerden oluşan varlığın tümü.

saldırganlık

saldırgan olma durumu.

çay

sigara

ne kadar iğrenç olsa da kendini sevdiren meret.

kıstas

bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kriter, ölçüt.

haşin

sert, kırıcı, gönül kırıcı kimse.

kafdağı

nerede olduğu bilinmeyen, sadece efsanelerde ve öykülerde yer alan hayalî dağ.

adrenalin

canlıyı acil harekete geçiren hormon.

şeytan

1. Âdem'e secde etmediği gerekçesiyle cennetten kovulan cin, iblis.

2. kötü niyetli, kötü düşünceli (kimse).

3. çok kurnaz, uyanık (kimse).

başyapıt

üstün ve kalıcı nitelikte yapıt, şaheser.

global

dünya ölçüsünde geniş bir bakış açısıyla benimsenen, küresel.